Znaleziono 3 artykuły

Joanna Kucharewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zachowania agresywne dziewcząt i chłopców popełniających czyny karalne w świetle badań Skalą Agresji Bussa-Durkee (1961) Joanna Kucharewicz Agnieszka Roszkowska s. 25-38
Zachowania asocjalne uczniów upośledzonych umysłowo na terenie szkoły : doniesienia wstępne z badań i obserwacji własnych Joanna Kucharewicz s. 45-51
Katolickie pojmowanie ubóstwa a jego percepcja Joanna Kucharewicz s. 100-117