Znaleziono 5 artykułów

Agnieszka Roszkowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Badania nad agresją stosowaną wobec dzieci z uszkodzeniami neurologicznymi Agnieszka Roszkowska Justyna Trepka-Starosta s. 8-20
Wpływ niedostatku materialnego na funkcjonowanie rodziny w świetle uznawanych wartości osób dotkniętych bezrobociem Agnieszka Roszkowska Justyna Trepka-Starosta s. 19-34
Zachowania agresywne dziewcząt i chłopców popełniających czyny karalne w świetle badań Skalą Agresji Bussa-Durkee (1961) Joanna Kucharewicz Agnieszka Roszkowska s. 25-38
Samoakceptacja i poziom lęku maltretowanych kobiet a ich sposoby radzenia sobie z przemocą ze strony partnera Izabela Rajska-Kulik Agnieszka Roszkowska s. 62-77
Agresja i przemoc wobec dzieci z uszkodzeniami neurologicznymi : formy, przyczyny i zakres zjawiska Agnieszka Roszkowska Justyna Trepka-Starosta s. 127-135