Znaleziono 5 artykułów

Justyna Trepka-Starosta

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Badania nad agresją stosowaną wobec dzieci z uszkodzeniami neurologicznymi Agnieszka Roszkowska Justyna Trepka-Starosta s. 8-20
Wpływ niedostatku materialnego na funkcjonowanie rodziny w świetle uznawanych wartości osób dotkniętych bezrobociem Agnieszka Roszkowska Justyna Trepka-Starosta s. 19-34
Próba realizacji programu działań psychoprofilaktycznych w środowisku szkolnym Bernadetta Izydorczyk Justyna Trepka-Starosta s. 43-53
Agresja i przemoc wobec dzieci z uszkodzeniami neurologicznymi : formy, przyczyny i zakres zjawiska Agnieszka Roszkowska Justyna Trepka-Starosta s. 127-135
Teoretyczne i metodologiczno-warsztatowe problemy w psychologicznym opiniodawstwie sądowym w sprawach o przysposobienie Justyna Trepka-Starosta s. 213-240