Znaleziono 5 artykułów

Bernadetta Izydorczyk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ekspresja agresji w relacjach społecznych studentów wobec nauczycieli akademickich Bernadetta Izydorczyk s. 24-31
Zachowania agresywne młodzieży w środowisku szkolnym i rówieśniczym : analiza porównawcza form i uwarunkowań agresji młodzieży szkół podstawowych i policealnych Bernadetta Izydorczyk Joanna Różańska-Kowal s. 32-44
Próba realizacji programu działań psychoprofilaktycznych w środowisku szkolnym Bernadetta Izydorczyk Justyna Trepka-Starosta s. 43-53
Autodestruktywny wymiar jakości życia ludzi doświadczających lęku i depresji Bernadetta Izydorczyk s. 78-91
Specyfika funkcjonowania rodzin z dzieckiem chorym na jadłowstręt psychiczny Anna Brytek Bernadetta Izydorczyk s. 157-168