Znaleziono 4 artykuły

Joanna Różańska-Kowal

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zachowania agresywne młodzieży w środowisku szkolnym i rówieśniczym : analiza porównawcza form i uwarunkowań agresji młodzieży szkół podstawowych i policealnych Bernadetta Izydorczyk Joanna Różańska-Kowal s. 32-44
Percepcja relacji heteroseksualnych u kobiet odrzuconych emocjonalnie przez ojców Joanna Różańska-Kowal s. 34-42
Znaczenie ekspertyzy psychiatryczno-psychologicznej w procesie karnym na tle innych badań osobopoznawczych Joanna Różańska-Kowal s. 42-52
Zastosowanie Skali Ustosunkowań Interpersonalnych (SUI) w diagnozie niedostosowania społecznego nieletnich dziewcząt i chłopców : analiza porównawcza Izabela Rajska-Kulik Joanna Różańska-Kowal s. 52-72