Znaleziono 1 artykuł

Maciej Kucia

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"W poszukiwaniu mitu teatru. >>Dziady<< w reżyserii J.Grotowskiego i K.Swinarskiego. >>Dramat i teatr narodów słowiańskich w XX wieku<<", Maciej Kucia, Red. M.Bobrownicka, Wrocław 1979 : [recenzja] Andrzej Gordziejewicz-Gordziejewski Maciej Kucia (aut. dzieła rec.) s. 377