Znaleziono 3 artykuły

Katarzyna Kuczyńska-Koschany

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wat, poeta orficki Katarzyna Kuczyńska-Koschany s. 123-142
"Rilke poetów polskich", Katarzyna Kuczyńska-Koschany, Wrocław 2004 : [recenzja] Grzegorz Kowal Katarzyna Kuczyńska-Koschany (aut. dzieła rec.) s. 245-249
Rilke na rozdrożu krytyki Katia Vandenborre William Howard Gass (aut. dzieła rec.) Katarzyna Kuczyńska-Koschany (aut. dzieła rec.) s. 287-293