Znaleziono 15 artykułów

Ewa Kujawska-Lis

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
(Pseudo)Polonisms in Joseph Conrad’s Amy Foster and Prince Roman and Their Polish Translations Ewa Kujawska-Lis s. 5-17
The “sun and adventure” project – a chance to build quality of life in children cancer survivors Beata Antoszewska Ewa Kujawska-Lis Andrzej Lis-Kujawski s. 19-37
Into the heart of matters - in search of the finality of the translation process Ewa Kujawska-Lis s. 31-43
Translation of biblical references in literary and non-literary text Ewa Kujawska-Lis s. 37-50
Clarification as the text killer : analysis of selected Polish translations of Edgar Allan Poe's "The fall of the house of usher" Ewa Kujawska-Lis s. 41-54
Syntagmatic translation : translator's friend or foe? Ewa Kujawska-Lis s. 41-55
What is in the name or what is lost when Dickensian surnames are translocated Ewa Kujawska-Lis s. 57-68
Domesticating and modernizing "Heart of Darkness" Ewa Kujawska-Lis s. 61-80
Aliteracje zagubione w tłumaczeniu : analiza porównawcza trzech tłumaczeń G. K. Chestertona "The Strange Crime of John Boulnois" Ewa Kujawska-Lis s. 65-80
Zatopione w tłumaczeniu : kilka uwag o (nie)kompetencji tłumacza w konfrontacji z wiedzą czytelnika Ewa Kujawska-Lis Andrzej Lis-Kujawski s. 71-86
G. K. Chesterton's games with identities Ewa Kujawska-Lis s. 107-118
Dickensowskie anafory w polskim przekładzie Ewa Kujawska-Lis s. 115-133
Ekwiwalencja przekładu wyrażeń opisujących chód w opowiadaniu G.K. Chestertona "The Queer Feet" Ewa Kujawska-Lis s. 123-136
Idiolekt niemieckojęzycznych bohaterów opowiadania "Falk. Wspomnienie" Josepha Conrada w przekładzie polskim Ewa Kujawska-Lis s. 123-138
Dickens and Ragged Schools : the reformer versus the artist Ewa Kujawska-Lis s. 157-167