Znaleziono 10 artykułów

Kazimierz Kumaniecki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Traktat pokojowy ateńsko-spartański z r. 421 Kazimierz Kumaniecki s. 92-102
Ludwik Ćwikliński Kazimierz Kumaniecki s. 96-103
Zmarli członkowie : Ś. p. Gustaw Przychocki 1884-1947 [nekrolog] Kazimierz Kumaniecki s. 155-159
"Twórczość poetycka Filipa Kallimacha", Kazimierz Kumaniecki, Warszawa 1953, Państwowy Instytut Wydawniczy, s. 147, 1 nlb. : [recenzja] Janusz Pelc Kazimierz Kumaniecki (aut. dzieła rec.) s. 233-238
"Thucydides", John H. Finley jr., Cambridge 1942; "Thucydide et l'imperialisme athénien", Jacqueline de Romilly, Paris 1947 : [recenzja] Kazimierz Kumaniecki John H. Jr. Finley (aut. dzieła rec.) Jacqueline de Romilly (aut. dzieła rec.) s. 267-269
"Philippi Callimachi Rhetorica", edidit Casimirus Felix Kumaniecki, Varsoviae 1950 : [recenzja] Jerzy Zathey Kazimierz Kumaniecki (aut. dzieła rec.) s. 290-292
Proces Ligariusza Kazimierz Kumaniecki s. 327-345
"Cyceron i jego współcześni", Kazimierz Kumaniecki, Warszawa 1959 : [recenzja] Iza Bieżuńska-Małowist Kazimierz Kumaniecki (aut. dzieła rec.) s. 426-431
Mowa Cycerona o orzeczeniu haruspików Kazimierz Kumaniecki s. 445-459, 631-632
Drobiazgi polsko-łacińskie : Kallimach - Dantyszek -Mickiewicz Kazimierz Kumaniecki s. 453-463