Znaleziono 3 artykuły

Jerzy Kunicki-Goldfinger

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rentgenowska analiza fluorescencyjna w badaniu dzieł sztuki : wybrane zagadnienia Joachim Kierzek Jerzy Kunicki-Goldfinger Bożena Małożewska-Bućko s. 166-181
"The conservation of glass and ceramics : research, practice and training", pod. red. Normana H. Tennenta, wyd. James&James (Science Publishers) Ltd. ; London 1999 : [recenzja] Jerzy Kunicki-Goldfinger Norman H. Tennent (aut. dzieła rec.) s. 338-340
Oznaczanie zawartości K2O w zabytkowych szkłach przy użyciu spektrometrii gamma Joachim Kierzek Jerzy Kunicki-Goldfinger s. 392-395