Znaleziono 1 artykuł

Jan Kupka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Ks. Stanisław Kuraciński SAC w służbie misjom", Jan Kupka, Ząbki 2011 : [recenzja] Jerzy Swędrowski Jan Kupka (aut. dzieła rec.) s. 193-198