Znaleziono 5 artykułów

Bolesław Kurzępa

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 15 listopada 1984 r., II KR 207 Bolesław Kurzępa s. 104-106
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 20 listopada 1985 r. V KRN 841 Bolesław Kurzępa s. 121-124
Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 13 września 1985 r., II KZ 125 Bolesław Kurzępa s. 128-131
"Bezpieczeństwo produktów : komentarz do ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów", Wojciech Kotowski, Bolesław Kurzępa, Warszawa 2010 : [recenzja] Pior Piszczek Wojciech Kotowski (aut. dzieła rec.) Bolesław Kurzępa (aut. dzieła rec.) s. 129-133
"Podstęp w toku czynności karnoprocesowych i operacyjnych", Bolesław Kurzępa, Toruń 2003 : [recenzja] Wojciech Kotowski Bolesław Kurzępa (aut. dzieła rec.) s. 190-196