Znaleziono 16 artykułów

Wojciech Kotowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Zatrzymanie prawa jazdy i dowodu rejestracyjnego", Ryszard A. Stefański, Warszawa 1990 : [recenzja] Wojciech Kotowski Ryszard A. Stefański (aut. dzieła rec.) s. 66-68
"Ustawa prawo o ruchu drogowym - komentarz praktyczny", Wojciech Kotowski, Warszawa 2002 : [recenzja] Lech K. Paprzycki Wojciech Kotowski (aut. dzieła rec.) s. 111-114
"Bezpieczeństwo produktów : komentarz do ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów", Wojciech Kotowski, Bolesław Kurzępa, Warszawa 2010 : [recenzja] Pior Piszczek Wojciech Kotowski (aut. dzieła rec.) Bolesław Kurzępa (aut. dzieła rec.) s. 129-133
"Wykroczenia drogowe. Komentarz", Wojciech Kotowski, Warszawa 2005 : [recenzja] Tomasz Razowski Wojciech Kotowski (aut. dzieła rec.) s. 173-176
"Zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym : komentarz", Wojciech Kotowski, Warszawa 2005 : [recenzja] Lech K. Paprzycki Wojciech Kotowski (aut. dzieła rec.) s. 185-187
"Podstęp w toku czynności karnoprocesowych i operacyjnych", Bolesław Kurzępa, Toruń 2003 : [recenzja] Wojciech Kotowski Bolesław Kurzępa (aut. dzieła rec.) s. 190-196
"Kodeks wykroczeń : komentarz", Marek Bojarski, Wojciech Radecki, Warszawa 2005 : [recenzja] Wojciech Kotowski Marek Bojarski (aut. dzieła rec.) Wojciech Radecki (aut. dzieła rec.) s. 207-210
Zawinione najechanie kierującego samochodem na prawidłowo jadącego rowerzystę Wojciech Kotowski s. 210-214
"Kodeks postępowania karnego : komentarz", Katarzyna T. Boratyńska, Adam Górski, Andrzej Sakowicz, Andrzej Ważny, Warszawa 2005 : [recenzja] Wojciech Kotowski Katarzyna T. Boratyńska (aut. dzieła rec.) Adam Górski (aut. dzieła rec.) Andrzej Sakowicz (aut. dzieła rec.) Andrzej Ważny (aut. dzieła rec.) s. 221-222
"Kodeks wykroczeń – Komentarz", Wojciech Kotowski, Kraków 2004 : [recenzja] Urszula Wilk Wojciech Kotowski (aut. dzieła rec.) s. 223-224
Obrońca kontra pełnomocnik w obliczu opinii biegłego Wojciech Kotowski s. 229-231
Poszkodowany rowerzysta sprawcą wypadku Wojciech Kotowski s. 242-244
"Wypadki drogowe : vademecum biegłego sądowego", red. J. Wierciński, A. Reza, Kraków 2002 : [recenzja] Wojciech Kotowski A. Reza (aut. dzieła rec.) J. Wierciński (aut. dzieła rec.) s. 246-248
Wrotkarz – pieszy w ruchu drogowym Wojciech Kotowski s. 246-249
"Teatry Deutsche Bühne w Wielkopolsce i na Pomorzu 1919-1939", Wojciech Kotowski, Warszawa 1985 : [recenzja] Maria Prussak Wojciech Kotowski (aut. dzieła rec.) s. 260
"Sztuka dyplomacji i negocjacji w świecie wielokulturowym", Krzysztof Karsznicki, Warszawa 2013 : [recenzja] Wojciech Kotowski Krzysztof Karsznicki (aut. dzieła rec.) s. 291-293