Znaleziono 14 artykułów

Ryszard A. Stefański

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O zatrzymaniu prawa jazdy słów kilka Ryszard A. Stefański s. 35-39
Ochrona ubezpieczeniowa nabywcy pojazdu mechanicznego pochodzącego z kradzieży Ryszard A. Stefański s. 39-44
"Prawo obwiniajemogo na zaszczitu i priezumpcyja niewinownosti", M.S.Strogowicz, Moskwa 1984 : [recenzja] Ryszard A. Stefański M.S. Strogowicz (aut. dzieła rec.) s. 53-57
"Zatrzymanie prawa jazdy i dowodu rejestracyjnego", Ryszard A. Stefański, Warszawa 1990 : [recenzja] Wojciech Kotowski Ryszard A. Stefański (aut. dzieła rec.) s. 66-68
"Ugołowno-processualnaja diejatielnost’ zaszczitnika", J.I. Stiecowskij, Moskwa 1982 : [recenzja] Ryszard A. Stefański J.I. Stiecowskij (aut. dzieła rec.) s. 70-74
"Osigurjawane na grażdanite prawo na zasztita w nakazatielnija proces na NRB", Stefan Pawłów, Sofia 1986 : [recenzja] Ryszard A. Stefański Stefan Pawłów (aut. dzieła rec.) s. 77-82
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 6 sierpnia 1980 r. V KRN 177 Ryszard A. Stefański s. 92-95
"Oratorskoje iskusstwo w sudie : izdatielstwo leningradskogo uniwiersitieta", N.S. Aleksiejew, Z. W. Makarowa, Leningrad 1985 : [recenzja] Ryszard A. Stefański N.S. Aleksiejew (aut. dzieła rec.) Z W. Makarowa (aut. dzieła rec.) s. 93-98
"Rieczi izwiestnych russkich juristow", Moskwa 1985 : [recenzja] Ryszard A. Stefański s. 97-100
"Adwokatura i sowriemiennost'", oprac. pod red. B. F. Abuszchamina [et al.], Moskwa 1987 : [recenzja] Ryszard A. Stefański B. F. Abuszchamin (aut. dzieła rec.) s. 101-109
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 3 grudnia 1992 r. II KRN 204 Ryszard A. Stefański s. 105-109
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 29 września 1993 r. III KRN 127 Ryszard A. Stefański s. 164-173
"Wykroczenia drogowe. Komentarz", Ryszard A. Stefański, Kraków 2005 : [recenzja] Michał Leciak Ryszard A. Stefański (aut. dzieła rec.) s. 181-184
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 19 grudnia 1994 r. III KRN 185 Ryszard A. Stefański s. 243-251