Znaleziono 13 artykułów

Wojciech Radecki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Żądanie wstrzymania działalności szkodliwej dla środowiska w prawie cywilnym Wojciech Radecki s. 1-13
Ochrona lasów w prawie karnym Wojciech Radecki s. 18-31
Pozycja organizacji społecznych w postępowaniu o ochronę środowiska Wojciech Radecki s. 18-30
Współdziałanie przestępne w rozboju kwalifikowanym Wojciech Radecki Kazimiera Urbanek s. 45-56
    Zacytuj
  • Udostępnij
Uwagi o rozboju kwalifikowanym Wojciech Radecki Kazimiera Urbanek s. 49-59
Odpowiedzialność za przestępstwo z art. 191 k.k. Wojciech Radecki s. 51-73
Czeskie prawo gruntowe z polskiej perspektywy Wojciech Radecki Gabriel Radecki s. 61-97
Materialnoprawne problemy sprawstwa przestępnego zanieczyszczenia środowiska Wojciech Radecki s. 71-82
O koncepcji górniczych przepisów karnych Wojciech Radecki s. 104-120
"Tieorieticzeskije osnowy postrojenija i primienie- nija ugolowno-prawowych sankcyj (Aksjologiczeskije aspiekty)", Paweł Pawłowicz Osipow, Leningrad 1976 : [recenzja] Wojciech Radecki Paweł Pawłowicz Osipow (aut. dzieła rec.) s. 109-113
"Kodeks wykroczeń. Komentarz", M. Bojarski, W. Radecki, Warszawa 1998 Maciej Tarnawski Artur Tarnawski Marek Bojarski (aut. dzieła rec.) Wojciech Radecki (aut. dzieła rec.) s. 140-143
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Kodeks wykroczeń : komentarz", Marek Bojarski, Wojciech Radecki, Warszawa 2005 : [recenzja] Wojciech Kotowski Marek Bojarski (aut. dzieła rec.) Wojciech Radecki (aut. dzieła rec.) s. 207-210
Odpowiedzialność za działalność niezgodną z nowym prawem geologicznym i górniczym Wojciech Radecki s. 227-249