Znaleziono 3 artykuły

Gabriel Radecki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kopalnia jako miejsce wykonywania pracy górniczej uprawniającej do emerytury górniczej Gabriel Radecki s. 59-77
Czeskie prawo gruntowe z polskiej perspektywy Wojciech Radecki Gabriel Radecki s. 61-97
Przeciwdziałanie bezczynności sejmiku województwa w zakresie uznania instalacji za regionalną instalację do przetwarzania odpadów komunalnych lub za instalację do zastępczej obsługi regionu Gabriel Radecki s. 91-109