Znaleziono 4 artykuły

Tatiana Kwiatkowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Gramatyczna kategoria liczby dla słów obcego pochodzenia w ujęciu konfrontatywnym polsko-rosyjskim Tatiana Kwiatkowska s. 33-42
Wyrazy zapożyczone w nauce języka : wybrane aspekty ekwiwalencji znaczeniowej w języku polskim i rosyjskim Tatiana Kwiatkowska s. 47-56
Symetria i asymetria zapożyczeń w języku polskim i rosyjskim : (na przykładzie prefiksów obcego pochodzenia oznaczających przeciwstawność) Tatiana Kwiatkowska s. 75-86
Gramatyczna kategoria rodzaju dla zapożyczeń w języku polskim i rosyjskim : paralele i różnice Tatiana Kwiatkowska s. 217-229