Znaleziono 3 artykuły

Daniel Kwiatkowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Usuwanie nawarstwień powierzchniowych z kamiennych obiektów zabytkowych Daniel Kwiatkowski s. 99-113
Usuwanie nawarstwień gipsowych z kamieni metodą elektrodializy membranowej Daniel Kwiatkowski Sławomir Skibiński s. 105-120
Badania nad wzmacnianiem wapienia pińczowskiego na drodze polimeryzacji metakrylanu metylu w roztworach Daniel Kwiatkowski s. 127-145