Znaleziono 20 artykułów

Zbigniew Kwieciński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rozwój - zmiana społeczna - edukacja : wprowadzenie Zbigniew Kwieciński s. 3-4
Związki socjologii i pedagogiki w badaniach radzieckich Zbigniew Kwieciński Kazimierz Moroz s. 3-121
Podręcznik badań jakościowych Zbigniew Kwieciński s. 3-4
Edukacyjne meandry przejścia ku mirażom demokracji : wprowadzenie do zbioru tekstów z konferencji "Teorie i ideologie pedagogiczne a strategie reform oświatowych" Zbigniew Kwieciński s. 5-8
A Review of "Kultura i Edukacja" for the Years 1992–2006 for Adam Marszałek Publishing House in Toruń Zbigniew Kwieciński s. 7-13
Czy możliwy jest pedagogiczny powrót do mądrości? : pamięci Profesora Stanisława Kowalskiego Zbigniew Kwieciński s. 9-15
Decahedron of education, concerning the need to ask "new generation" questions about education Zbigniew Kwieciński s. 27-36
Z badań nad poziomem szkoły wiejskiej w rejonie płockim Zbigniew Kwieciński s. 41-48
Paradygmaty reform oświatowych : szkic problematyki Zbigniew Kwieciński s. 53-62
Poziom aspiracji do kształcenia się a struktura społeczna Zbigniew Kwieciński s. 69-97
Ukryta przemoc jako podstawa racjonalności funkcjonowania szkoły Zbigniew Kwieciński s. 101-126
Edukacja demokratyczna i humanistyczna jako ruch i dzieło społeczne pomiędzy sierpniem a grudniem Zbigniew Kwieciński s. 121-148
Trudne początki... : aktywność gospodarcza Władysława Zamoyskiego w pierwszych latach po nabyciu Zakopanego Zbigniew Kwieciński s. 121-140
Dostępność oświaty a mobilność społeczna Zbigniew Kwieciński s. 131-134
Stanowisko uczestników VI Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego w sprawie stanu i perspektyw rozwoju edukacji w Polsce Zbigniew Kwieciński s. 135-140
Struktura i zmienność napięć aksjonormatywnych w wartościowaniu przez młodzież życia społecznego Zbigniew Kwieciński s. 141-180
Konflikt uspołecznienia i etatyzacji w wychowaniu (w warunkach przesilenia i zmiany społecznej) Zbigniew Kwieciński s. 145-166
"Cztery i pół. Preliminaria - Liminaria - Varia", Zbigniew Kwieciński, Wrocław 2011 : [recenzja] Bogusław Śliwerski Zbigniew Kwieciński (aut. dzieła rec.) s. 175-177
Od etatystycznej ku samorządowej funkcji szkoły Zbigniew Kwieciński N. Potkonjak (aut. dzieła rec.) s. 178-182
"Nieuniknione? Funkcje alfabetyzacji w dorosłości", Zbigniew Kwieciński, Toruń-Olsztyn 2002 : [recenzja] Barbara Walasek Zbigniew Kwieciński (aut. dzieła rec.) s. 244-247