Znaleziono 46 artykułów

Bogusław Śliwerski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Pożegnanie Profesora Czesława Kupisiewicza (1924-2015) Bogusław Śliwerski s. 9-12
Pożegnanie Profesora Kazimierza Denka (1932-2016) Bogusław Śliwerski s. 9-10
Co znaczy nauczyciel we współczesnym świecie? Bogusław Śliwerski s. 9-12
Nauki o wychowaniu wobec wyzwań postmodernizmu Bogusław Śliwerski s. 9-18
[Szanowni Czytelnicy... : wstęp] Bogusław Śliwerski s. 9-10
Źródła i główne przesłanki wychowania konserwatywnego w III RP Bogusław Śliwerski s. 10-24
Współczesny spór o istotę i zakres wychowania personalistycznego w Polsce Bogusław Śliwerski s. 11-25
Etyczno-pedagogiczne aspekty polityki oświatowej w III RP wobec procesów stratyfikacji społecznej Bogusław Śliwerski s. 11-20
Czy Akademia Khana zrewolucjonizuje także polską edukację? Bogusław Śliwerski s. 15-26
Rzecz o edukacyjnym kłamstwie Konrad Kobierski Bogusław Śliwerski s. 23-36
O wymierności pracy nauczyciela Bogusław Śliwerski s. 31-48
Polityka oświatowa III RP jako czynnik erozji kapitału społecznego Bogusław Śliwerski s. 35-45
Etyczna dys(a)kredytacja pedagogiki w szkołach wyższych Bogusław Śliwerski s. 47-60
Gotowość szkolna sześciolatków jako instrument rynkowej polityki oświatowej Bogusław Śliwerski s. 53-69
Model szkoły w świetle pedagogiki chrześcijańskiej Instytutu Edukacji Narodowej Bogusław Śliwerski s. 77-89
"Współczesna myśl pedagogiczna. Znaczenia, klasyfikacje, badania", Bogusław Śliwerski, Kraków 2009 : [recenzja] Bogusław Chmielewski Bogusław Śliwerski (aut. dzieła rec.) s. 117-121
Posłowie do naukowej debaty nad sporem i (auto-) afirmacją książki Lecha Witkowskiego Bogusław Śliwerski s. 133-138
Bibliografia tematyczna : Pedagogika międzykulturowa Bogusław Śliwerski s. 137-148
"Paradoxy výchovy", Radim Palouš, Praha 2009 : [recenzja] Bogusław Śliwerski Radim Palouš (aut. dzieła rec.) s. 149-154
"Pedagogika, tom 4: Subdyscypliny i dziedziny wiedzy o edukacji", Bogusław Śliwerski, Gdańsk 2010 : [recenzja] Wiesław Andrukowicz Bogusław Śliwerski (aut. dzieła rec.) s. 149-161
Bibliografia tematyczna : wartości w socjalizacji i wychowaniu Bogusław Śliwerski s. 153-164
Pedagogika harcerska Bogusław Śliwerski s. 165-174
"Cztery i pół. Preliminaria - Liminaria - Varia", Zbigniew Kwieciński, Wrocław 2011 : [recenzja] Bogusław Śliwerski Zbigniew Kwieciński (aut. dzieła rec.) s. 175-177
Pożegnanie dr Bronisławy Dymary Bogusław Śliwerski s. 177-184
Andragodika i gerontologia Bogusław Śliwerski s. 207-212
Bibliografia tematyczna : błąd w wychowaniu Bogusław Śliwerski s. 212-217
Bibliografia tematyczna : dyskursy edukacyjno-pedagogiczne Bogusław Śliwerski s. 217-222
Antropologia pedagogiczna Bogusław Śliwerski s. 219-225
Bibliografia tematyczna : Autonomia szkół - szkoły autorskie Bogusław Śliwerski s. 225-229
Bibliografia tematyczna : Ukryty program edukacji i jej instytucji Bogusław Śliwerski s. 227-230
"Wstyd", Elżbieta Czykwin, Kraków 2013 : [recenzja] Bogusław Śliwerski Elżbieta Czykwin (aut. dzieła rec.) s. 227-230
Konferencje naukowe Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN w pierwszej połowie 2012 roku Bogusław Śliwerski s. 245-259
Bibliografia tematyczna : wychowanie Bogusław Śliwerski s. 260-263
"Klinika akademickiej pedagogiki", Bogusław Śliwerski, Kraków 2011 : [recenzja] Andrzej Ćwikliński Bogusław Śliwerski (aut. dzieła rec.) s. 263-266
"Pedagogiczne aspekty bezpieczeństwa dzieci w wieku wczesnoszkolnym", Krzysztof Kruszko, Lublin 2010 : [recenzja] Bogusław Śliwerski Krzysztof Kruszko (aut. dzieła rec.) s. 267-277
Bibliografia tematyczna : dziecko i dzieciństwo w naukach o wychowaniu Bogusław Śliwerski s. 271-283
"Pedagogika ogólna. Podstawowe prawidłowości", Bogusław Śliwerski, Kraków 2012 : [recenzja] Marta Kowalczuk-Walędziak Bogusław Śliwerski (aut. dzieła rec.) s. 275-280
"Chowanna. (Myśli wybrane)", Bronisław Ferdynand Trentowski, komentarz, wybór i opracowanie Wiesław Andrukowicz, Kraków 2010 : [recenzja] Bogusław Śliwerski Wiesław Andrukowicz (aut. dzieła rec.) Bronisław Ferdynand Trentowski (aut. dzieła rec.) s. 283-286
Pożegnanie Profesor Teresy Borowskiej Bogusław Śliwerski s. 285-289
Bibliografia tematyczna : autorytet Bogusław Śliwerski s. 289-295
Dyscyplina w wychowaniu Bogusław Śliwerski s. 293-296
Cóż po pedagogice w ponowoczesności? Bogusław Śliwerski s. 313-323
„Osnove suvremene pedagogije”, red. Antun Mijatović, Zagrzeb 1999 : [recenzja] Bogusław Śliwerski Antun Mijatović (aut. dzieła rec.) s. 319-324
Subiektywne sprawozdania z wybranych konferencji naukowych Bogusław Śliwerski s. 346-364
Współczesne prądy, kierunki i paradygmaty w naukach pedagogicznych Bogusław Śliwerski s. 365-372
"Pedagogika ogólna. Podstawowe prawidłowości", Bogusław Śliwerski, Kraków 2012 : [recenzja] Maria Janukowicz Bogusław Śliwerski (aut. dzieła rec.) s. 563-566