Znaleziono 16 artykułów

Maria Janukowicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
W pułapce błędów wychowawczych Maria Janukowicz s. 39-48
Nauczyciele i uczniowie : podzieleni czy złączeni ze sobą? Maria Janukowicz s. 43-49
Metafory szkoły XXI wieku Maria Janukowicz s. 67-73
Wymiar przerw międzylekcyjnych w szkołach podstawowych Maria Janukowicz s. 111-118
Wielokulturowość a podmiotowe podejście do ucznia Innego Maria Janukowicz s. 119-124
Kryzys wartości nauczania - uczenia się Maria Janukowicz s. 133-141
W nurcie dialogiki akademickiej Maria Janukowicz s. 157-167
Transmisja wiedzy przedmiotowej – edukacyjną szansą czy brzemieniem? Maria Janukowicz s. 181-188
Edukacyjny kontekst empatii międzynarodowe Maria Janukowicz s. 183-187
Pojmowanie życia w kategoriach aksjologicznych Maria Janukowicz s. 189-202
Orientacja rodziców na pedagogię przyspieszoną Maria Janukowicz s. 199-207
Pokora nauczyciela w optyce edukacji moralnej Maria Janukowicz s. 209-225
Model myślenia o Innym (uczniu) w polskich liceach Maria Janukowicz s. 261-274
Przygotowywanie się nauczycieli szkół podstawowych do lekcji Maria Janukowicz s. 283-291
"Pedagogika ogólna. Podstawowe prawidłowości", Bogusław Śliwerski, Kraków 2012 : [recenzja] Maria Janukowicz Bogusław Śliwerski (aut. dzieła rec.) s. 563-566
Języki obce pasem ratunkowym Europy Maria Janukowicz s. 1029-1034