Znaleziono 2 artykuły

Marta Lackowska-Madurowicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Europeizacja : ramy koncepcyjne dla badań samorządów? Marta Lackowska-Madurowicz s. 39-57
Konflikty społeczne na Mazowszu - identyfikacja oraz próba oceny ich wpływu na rozwój lokalny Sylwia Dudek-Mańkowska Marta Lackowska-Madurowicz s. 125-144