Znaleziono 2 artykuły

George Lakoff

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Podstawowe założenia teorii metafory Lakoffa i Johnsona Marek Tokarz Mark Johnson (aut. dzieła rec.) George Lakoff (aut. dzieła rec.) P. Krzeszowski (tłum.) s. 253-261
"Metaphors we Live By", George Lakoff, Mark Johnson, Chicago 1980 : [recenzja] Teresa Dobrzyńska Mark Johnson (aut. dzieła rec.) George Lakoff (aut. dzieła rec.) s. 344-350