Znaleziono 8 artykułów

Marek Tokarz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Dlaczego nie przekonują nas przekonywające argumenty Marek Tokarz s. 5-18
Argumentacja i perswazja Marek Tokarz s. 5-39
Argumentacja i perswazja Marek Tokarz s. 7-41
Zasada ekonomiki w komunikacji językowej Marek Tokarz s. 37-56
Logika świadomych przekonań Marek Tokarz s. 53-61
Teoria relewancji Marek Tokarz s. 85-97
Reguły interpretacji wadliwego komunikatu Marek Tokarz s. 195-203
Podstawowe założenia teorii metafory Lakoffa i Johnsona Marek Tokarz Mark Johnson (aut. dzieła rec.) George Lakoff (aut. dzieła rec.) P. Krzeszowski (tłum.) s. 253-261