Znaleziono 8 artykułów

Dawid Larysz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zaburzenia rozwoju mowy dzieci z nieprawidłowościami w budowie czaski Dawid Larysz s. 47-60
Zaburzenia dyskursu w schizofrenii Dawid Larysz Renata Tomaszuk-Wieczorek s. 60-72
Neuropsychologiczne uwarunkowania zespołu Downa Dawid Larysz Konstancja Lubowiecka s. 125-132
Zaburzenia neurologopedyczne i neurorozwojowe w dyskraniach syndromicznych na przykładzie zespołu Aperta : przegląd literatury i opis trzech przypadków Agnieszka Hankus Dawid Larysz s. 166-181
Zaburzenia czynności językowych w przypadku uszkodzeń prawopółkulowych na przykładzie pacjentów po udarach niedokrwiennych Dawid Larysz Agnieszka Rożek s. 182-191
Nieprawidłowa budowa aparatu mowy oraz opóźniony rozwój mowy u dzieci z izolowanymi postaciami kraniosynostoz Dawid Larysz Agnieszka Rożek s. 217-226
Zaburzenia tekstu w schizofrenii na podstawie badań własnych metodą indywidualnych przypadków : część praktyczna Dawid Larysz Renata Tomaszuk-Wieczorek s. 336-348
Lateralizacja funkcji językowych u pacjentów z pierwotnymi nowotworami OUN : lokalizacja pierwotnie rozproszona, transfer międzypółkulowy czy różnice interpersonalne Dawid Larysz Agnieszka Rożek s. 364-378