Znaleziono 10 artykułów

Małgorzata Laskowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ostrzeżenie przed cyberbullyingiem Małgorzata Laskowska Jacek Pyżalski (aut. dzieła rec.) s. 74-75
Lirnik mazowiecki jako poeta kultury : o "Album włoskim" Teofila Lenartowicza Małgorzata Laskowska s. 84-103
Związek religii z cyberprzestrzenią Małgorzata Laskowska Piotr Siuda (aut. dzieła rec.) s. 86-87
Postulaty etyczne dla mediów w publicystyce ks. Stefana Wyszyńskiego Małgorzata Laskowska s. 92-104
"Człowiek w medialnym labiryncie", red. Krzysztof Guzek, Małgorzata Laskowska, Warszawa 2011 : [recenzja] Edyta Jarosz-Mackiewicz Krzysztof Guzek (aut. dzieła rec.) Małgorzata Laskowska (aut. dzieła rec.) s. 98-102
Zadania prasy katolickiej w publicystyce ks. Stefana Wyszyńskiego Małgorzata Laskowska s. 145-157
Praca dziennikarska i redaktorska ks. Stefana Wyszyńskiego w latach 1924-1946 Małgorzata Laskowska s. 157-185
Zadania prasy katolickiej w publicystyce księdza Stefana Wyszyńskiego Małgorzata Laskowska s. 175-187
Oddziaływanie i wpływ mediów audiowizualnych : zarys problematyki Małgorzata Laskowska s. 351-360
„Ks. Stefan Wyszyński jako dziennikarz i redaktor (1924–1946)”, Małgorzata Laskowska, Toruń 2011 : [recenzja] Piotr Drzewiecki Małgorzata Laskowska (aut. dzieła rec.) s. 366-367