Znaleziono 4 artykuły

Bogdan Lawandowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
The Cracow Avant-garde Stanisław Jaworski Bogdan Lawandowski (tłum.) s. 7-19
Motoric Impulse in the Poetry of Julian Przyboś Zdzisław Łapiński Bogdan Lawandowski (tłum.) s. 67-79
On the Avant-garde, Neo-avant-garde and the Case of Postmodernism Stefan Morawski Bogdan Lawandowski (tłum.) s. 81-106
Formalist Literary Philosophy versus Poetics of Futurism Dawid Hopensztand Bogdan Lawandowski (tłum.) s. 107-119