Znaleziono 1 artykuł

Ludwika Lazurkiewicz-Osełkowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Rosyjska poezja radziecka na łamach >>Kameny<< w latach 1933-1939", Ludwika Lazurkiewicz-Osełkowska [w:] "Po obu stronach granicy", pod red. B. Galstera i K. Sierockiej, Wrocław 1972 : [recenzja] Cecylia Gajkowska Ludwika Lazurkiewicz-Osełkowska (aut. dzieła rec.) s. 228