Znaleziono 6 artykułów

Henryk Lelusz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Budgeting as a Method of Financial Management of Polish Hospitals Compared to European Countries Małgorzata Cygańska Henryk Lelusz s. 5-14
Influence of Taxation on Investment Decisions by Entrepreneurs Renata Burchart Henryk Lelusz s. 35-44
Rolnictwo ostrołęckie a gospodarka rynkowa Henryk Lelusz s. 118-125
Audyt wewnętrzny jako narzędzie wspierające racjonalizację gospodarki finansowej w samorządzie gminnym Anna Bartoszewicz Henryk Lelusz s. 145-156
Audytor wewnętrzny w samorządzie gminnym : podejście badawcze Anna Bartoszewicz Henryk Lelusz s. 157-167
Product Costing and Pricing Methods Applied by Enterprises Within the Warmińsko-Mazurskie Voivodship Joanna Dynowska Henryk Lelusz s. 221-233