Znaleziono 9 artykułów

Renata Burchart

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Influence of Taxation on Investment Decisions by Entrepreneurs Renata Burchart Henryk Lelusz s. 35-44
Pomoc niefinansowa udzielona warmińsko-mazurskim spółdzielniom socjalnym w aspekcie ich oczekiwań, szans i barier rozwojowych = Non-financial assistance granted Warmia and Mazury social cooperatives in terms of their expectations, opportunities and development barriers Renata Burchart Marian Oliński s. 41-56
    Zacytuj
  • Udostępnij
Pomoc niefinansowa udzielona warmińsko-mazurskim spółdzielniom socjalnym w aspekcie ich oczekiwań, szans i barier rozwojowych = Non-financial assistance granted Warmia and Mazury social cooperatives in terms of their expectations, opportunities and development barriers Renata Burchart Marian Oliński s. 41-56
Comparative Analysis of Selected Elements of Polish and Spanish Accounting System Renata Burchart Ramon Soldevila de Monteys s. 135-149
Procedury ustalania zysku bilansowego i podatkowego = The procedures for determining the balance sheet and tax profit Renata Burchart s. 195-209
Procedury ustalania zysku bilansowego i podatkowego = The procedures for determining the balance sheet and tax profit Renata Burchart s. 195-209
    Zacytuj
  • Udostępnij
Rules on Financing Social Care Institutions Based on the Example of the Social Care Home "Kombatant" in Olsztyn Renata Burchart s. 209-221
Wybrane problemy ustalania odroczonego podatku dochodowego Renata Burchart s. 231-243
Analysis of Selected Instruments for Managing the Tax Risk in the Company Renata Burchart s. 289-302