Znaleziono 7 artykułów

Marian Oliński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Pomoc niefinansowa udzielona warmińsko-mazurskim spółdzielniom socjalnym w aspekcie ich oczekiwań, szans i barier rozwojowych = Non-financial assistance granted Warmia and Mazury social cooperatives in terms of their expectations, opportunities and development barriers Renata Burchart Marian Oliński s. 41-56
    Zacytuj
  • Udostępnij
Pomoc niefinansowa udzielona warmińsko-mazurskim spółdzielniom socjalnym w aspekcie ich oczekiwań, szans i barier rozwojowych = Non-financial assistance granted Warmia and Mazury social cooperatives in terms of their expectations, opportunities and development barriers Renata Burchart Marian Oliński s. 41-56
Strategie konkurencyjne rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw branży turystycznej Krzysztof Krukowski Marian Oliński Mirosław Rosak s. 123-131
Efekty wspierania przedsiębiorczości społecznej na przykładzie warmińsko-mazurskich spółdzielni socjalnych Marian Oliński s. 191-201
    Zacytuj
  • Udostępnij
Development Conditions of the Entities of Social Econom Marian Oliński s. 209-218
Bariery rozwoju organizacji pozarządowych Marian Oliński s. 221-233
Importance of Human Potential in Operation of Gastronomy and Hotel Services Sector Enterprises Krzysztof Krukowski Marian Oliński s. 338-345