Znaleziono 4 artykuły

Florian Lempa

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kanoniczna ochrona karna religii, jedności, autorytetów kościelnych i wolności Kościoła katolickiego Florian Lempa s. 65-73
"Przestępne nadużycie władzy kościelnej w prawie powszechnym Kościoła łacińskiego", Florian Lempa, Lublin 1991 : [recenzja] Jerzy Syryjczyk Florian Lempa (aut. dzieła rec.) s. 207-210
Streszczenie doktoratu „Odpowiedzialność administracji kościelnej za szkody wynikłe z nielegalnego aktu administracyjnego” ks. dra Floriana Lempy Florian Lempa s. 300-301
Bp Tadeusz Płoski (1956-2010) Florian Lempa s. 459-461
    Zacytuj
  • Udostępnij