Znaleziono 3 artykuły

Kazimierz Lepszy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Nowsza literatura polska dotycząca sprawy bałtyckiej XVI i XVII w. Kazimierz Lepszy s. 146-173
"Cechové a Poláci v 2. pol. XVi stoleti (1573-1589) : tri kapitoly z dejin cesko-polské politické vzájemnosti", Josef Macurek, Praha 1948 : [recenzja] Kazimierz Lepszy Josef Macurek (aut. dzieła rec.) s. 367-372
"Dzieje Uniwersytetu Jagiellońskiego 1364-1764" T. I, praca zbiorowa pod red. Kazimierza Lepszego, Kraków 1964 : [recenzja] Aleksander Gieysztor Kazimierz Lepszy (aut. dzieła rec.) s. 673-677