Znaleziono 6 artykułów

Krystyna Leszczyńska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Skład i organizacja wewnętrzna Rady Ministrów w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku Krystyna Leszczyńska s. 73-81
Międzynarodowa konferencja "Współczesna socjaldemokracja europejska na przełomie XX/XXI wieku", Lublin, 22-23 września 2010 r. : [sprawozdanie] Krystyna Leszczyńska Wojciech Ziętara s. 121-124
"Rządy Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1989–2001 : skład, organizacja i tryb funkcjonowania", Krystyna Leszczyńska, Toruń 2005 : [recenzja] Edward Olszewski Krystyna Leszczyńska (aut. dzieła rec.) s. 175-179
Konferencja naukowa "Polska – Europa – świat", połączona z obchodami Jubileuszu 70. rocznicy urodzin Profesora Edwarda Olszewskiego : [sprawozdanie] Krystyna Leszczyńska Wojciech Ziętara s. 1, 202-205
Badania prof. Edwarda Olszewskiego nad emigracją polską do Skandynawii – Polacy w Norwegii 1940-2010 Krystyna Leszczyńska s. 206-209
"Rzeczpospolita Polska 1989-2009. Problemy wybrane", pod red. Krystyny Leszczyńskiej, Toruń 2010 : [recenzja] Rafał Glajcar Krystyna Leszczyńska (aut. dzieła rec.) s. 207-214