Znaleziono 15 artykułów

Krzysztof Lewalski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Między sacrum a profanum, czyli jak to wśród braci kapłańskiej bywało: duchowieństwo rzymskokatolickie w zaborze rosyjskim w II połowie XIX i na początku WW wieku (zarys problematyki) Krzysztof Lewalski s. 53-68
Rzecz o pierwszej lustracji zamku malborskiego z 1565 r. Krzysztof Lewalski s. 79-80
„Rossija i Watikan w konce XIX — pierwoj trieti XX wieka. Matieriały kollokwiuma, sostojawszegosia w Moskwie 23–24 ijunia 1998 goda”, red. E. S. Tokariewoj, A. W. Judina, Sankt-Pietierburg 2003 : [recenzja] Krzysztof Lewalski A. W. Judina (aut. dzieła rec.) E. S. Tokariewoj (aut. dzieła rec.) s. 141-144
Powstanie i działalność Verein für die Herstellung und Ausschmückung der Marienburg (Towarzystwo Odbudowy i Upiększania Zamku Malborskiego) 1884-1945 Krzysztof Lewalski s. 149-166
">>Objawienia<< Marii Franciszki Kozłowskiej według rękopisu z archiwum watykańskiego. Studium teologiczne”, Wojciech Różyk, Świdnica 2006 : [recenzja] Krzysztof Lewalski Wojciech Różyk (aut. dzieła rec.) s. 169-171
"Stronnictwo Polityki Realnej 1905–1923”, Agnieszka Kidzińska, Lublin 2007 : [recenzja] Krzysztof Lewalski Agnieszka Kidzińska (aut. dzieła rec.) s. 171-176
"Między Warszawą, Petersburgiem i Rzymem. Kościół a państwo w dobie Królestwa Polskiego (1815-1830)", Anna Barańska, Lublin 2008 : [recenzja] Krzysztof Lewalski Anna Barańska (aut. dzieła rec.) s. 285-289
"Źródła narodowośœci: powstanie i rozwój polskiej śœwiadomoœści w II połowie XIX i na początku XX wieku", Nikodem Bończa Tomaszewski, Wrocław 2006 : [recenzja] Krzysztof Lewalski Nikodem Bończa Tomaszewski (aut. dzieła rec.) s. 306-314
Z dziejów gminy żydowskiej w Malborku (1813-1938) Krzysztof Lewalski s. 351-365
Ugrupowania polityczne w Królestwie Polskim w latach 1905 – 1908 w świetle raportu pomocnika warszawskiego generał-gubernatora do spraw policyjnych Krzysztof Lewalski s. 371-406
Statut żydowskiego bractwa pogrzebowego 'Chewra Kadischa' w Malborku Krzysztof Lewalski s. 433-449
    Zacytuj
  • Udostępnij
W sprawie obsadzenia diecezji sandomierskiej i włocławskiej w 1902 r. Krzysztof Lewalski s. 463-468, 504
"Proces wydzielania się Związku Mariawitów Nieustającej Adoracji Ubłagania z doktrynalnych i organizacyjnych ram Kościoła rzymskokatolickiego", Edward Warchoł, Sandomierz 2003 : [recenzja] Krzysztof Lewalski Edward Warchoł (aut. dzieła rec.) s. 562-564
"Kościół katolicki wobec Żydów w Polsce międzywojennej", Damian Pałka, Kraków 2006 : [recenzja] Krzysztof Lewalski Damian Pałka (aut. dzieła rec.) s. 669-673
Kościół katolicki i państwo rosyjskie po powstaniu styczniowym : (Krzysztof Lewalski, Kościół rzymskokatolicki a władze carskie w Królestwie Polskim na przełomie XIX i XX wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008, s. 422) Andrzej Szwarc Krzysztof Lewalski (aut. dzieła rec.) s. 819-824