Znaleziono 6 artykułów

Adrianna Lewandowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wybrane aspekty psychologiczne w procesie sukcesji polskich przedsiębiorstw rodzinnych Alicja Hadryś-Nowak Adrianna Lewandowska s. 43-56
  Zacytuj
 • Udostępnij
Ciągłość przywództwa jako wyzwanie w procesie sukcesyjnym firm rodzinnych Adrianna Lewandowska s. 89-101
  Zacytuj
 • Udostępnij
Decyzje strategiczne przedsiębiorstw rodzinnych jako implikacja wartości ich założycieli w świetle badań własnych Adrianna Lewandowska s. 101-113
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kluczowe wyzwania sukcesyjne w polskich firmach rodzinnych na podstawie: "Global University Entrepreneurial Spirit Students’ Survey" oraz Diagnozy sytuacji sukcesyjnej w przedsiębiorstwach rodzinnych w Polsce Adrianna Lewandowska Łukasz Tylczyński s. 105-121
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wpływ czynników rodzinności na postrzeganie przedsiębiorstwa rodzinnego przez interesariuszy zewnętrznych w świetle badań własnych Alicja Hadryś-Nowak Adrianna Lewandowska s. 173-185
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wybrane aspekty skutecznej sukcesji w kontekście procesu zarządzania strategicznego Aleksandra Kiewel Adrianna Lewandowska s. 231-245
  Zacytuj
 • Udostępnij