Znaleziono 2 artykuły

Andrzej Lewandowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Drugi dzień obrad (6.IV.1986 r.) : Dyskusja (cd.) Czesław Jaworski Andrzej Kern Andrzej Lewandowski Andrzej Lisowski Stefan Mizera Stanisław Rakowski Zygmunt Skoczek Stanisław Szufel Adam Zelga Jerzy Zieliński s. 47-65
Artykuł 34 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego Przemysław Helsztyński Andrzej Lewandowski s. 55-59