Znaleziono 4 artykuły

Marek Lewandowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rodzina w prawie i w polityce Sylwia Badora Marek Lewandowski s. 31-41
Przedsiębiorstwo fraktalne Marek Lewandowski s. 79-89
Własność intelektualna jako intelektualny kapitał osobisty Marek Lewandowski s. 121-129
Marek Lewandowski, "Własność intelektualna jako kapitał osobisty" (artykuł) Jerzy Muszyński Marek Lewandowski (aut. dzieła rec.) s. 171