Znaleziono 10 artykułów

Agnieszka Lewicka-Zelent

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Specyfika fenomenologicznego ujęcia poznania i doświadczenia a jej użyteczność dla pedagogiki i terapii psychologicznej Rafał Abramciow Agnieszka Lewicka-Zelent s. 33-40
Rozwiązywanie konfliktów przez młodzież nieprzystosowaną społecznie Ewa Grudziewska Agnieszka Lewicka-Zelent s. 44-58
Program "Nowa Droga", jako propozycja oddziaływań kulturotechnicznych wobec osób skazanych Katarzyna Korona Agnieszka Lewicka-Zelent s. 73-82
Poziom asertywności wychowanków schroniska dla nieletnich Agnieszka Lewicka-Zelent Ewa Trojanowska s. 105-123
Mediacja sądowa w opinii nieletnich przejawiających i doświadczających przemocy Agnieszka Lewicka-Zelent Małgorzata Parcheta-Kowalik s. 157-172
Wzmacnianie zasobów osobistych uczestników warsztatów mediacyjnych – uczniów sprawiających trudności wychowawcze Agnieszka Lewicka-Zelent Ewa Trojanowska s. 251-267
Możliwość szkolenia mediatorów z wykorzystaniem e-learningu Agnieszka Lewicka-Zelent Ewa Trojanowska s. 269-274
Sprawiedliwość naprawcza w poglądach osób pozbawionych wolności Agnieszka Lewicka-Zelent s. 293-313
Opinie słuchaczy studiów podyplomowych na temat nauczania na odległość Agnieszka Lewicka-Zelent s. 298-303
Poczucie osamotnienia a jakość życia młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim Agnieszka Lewicka-Zelent Ewa Trojanowska s. 319-335