Znaleziono 5 artykułów

Dagmara Lewicka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wpływ zaufania organizacyjnego na innowacyjność w świetle badania jakościowego Katarzyna Krot Dagmara Lewicka s. 65-78
Słowo ciałem się stało, czyli jako pisanie o patologii patologią trąci Piotr Górski Dagmara Lewicka (aut. dzieła rec.) s. 81-85
Wpływ jakości środowiska pracy na zachowania pracowników Katarzyna Krot Dagmara Lewicka s. 95-109
Kształtowanie etycznych zachowań pracowników poprzez sprawiedliwe i przejrzyste procedury personalne Dagmara Lewicka s. 106-126, 249-250
Czynniki kształtujące przywiązanie trwania pracowników Dagmara Lewicka Monika Pec s. 197-207