Znaleziono 4 artykuły

Marzena Liedke

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Problemy finansowe ewangelickiej Jednoty Litewskiej w pierwszej połowie XVII w. w świetle akt synodów prowincjonalnych Piotr Guzowski Marzena Liedke s. 95-130
"Administracja i życie codzienne w dobrach Radziwiłłów XVI–XVIII wieku", red. U. Augustyniak, Warszawa 2009 : [recenzja] Marzena Liedke Urszula Augustyniak (aut. dzieła rec.) s. 190-198
"Akta synodów prowincjonalnych Jednoty Litewskiej 1626‑1637", Warszawa 2011 : [recenzja] Elżbieta Bagińska Piotr Guzowski (aut. dzieła rec.) Marzena Liedke (aut. dzieła rec.) s. 287-292
"Tragedia polska drugiej połowy XIX wieku - wzorce i odstępstwa", Marek Dybizbański, Poznań 2009 : [recenzja] Marzena Liedke Marek Dybizbański (aut. dzieła rec.) s. 289-291