Znaleziono 1 artykuł

Bronisława Ligara

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Lingwistyka i glottodydaktyka języków specjalistycznych na przykładzie języka biznesu. Podejście porównawcze", Bronisława Ligara, Wojciech Szupelak, Kraków 2012 : [recenzja] Alicja Sztuk Bronisława Ligara (aut. dzieła rec.) Wojciech Szupelak (aut. dzieła rec.) s. 202-206