Znaleziono 3 artykuły

Alicja Sztuk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Problemy i wyzwania polityki terminologicznej na przykładzie baz danych terminologicznych Alicja Sztuk s. 79-90
Das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland und seine polnische Übersetzung : Teilergebnisse einer kritischen Translationsanalyse Alicja Sztuk s. 187-204
"Lingwistyka i glottodydaktyka języków specjalistycznych na przykładzie języka biznesu. Podejście porównawcze", Bronisława Ligara, Wojciech Szupelak, Kraków 2012 : [recenzja] Alicja Sztuk Bronisława Ligara (aut. dzieła rec.) Wojciech Szupelak (aut. dzieła rec.) s. 202-206