Znaleziono 6 artykułów

Henryk Litwin

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Koncepcja pogranicza w historiografii amerykańskiej Frederick Jackson Turner, jego komentatorzy i krytycy Henryk Litwin s. 115-130
Wokół kwestii pogranicza : (na marginesie książki: Medieval Frontier Societies, red. Robert Bartlett, Angus MacKay, Oxford 1989) Henryk Litwin Robert Bartlett (aut. dzieła rec.) Angus MacKay (aut. dzieła rec.) s. 143-149
Opis Ukrainy z połowy XVII wieku (w związku z pracą Kowalska, M., Ukraina w połowie XVII wieku w relacji arabskiego podróżnika Pawła, syna Makarego z Aleppo, Warszawa 1986) Henryk Litwin Dariusz Maciak M. Kowalska (aut. dzieła rec.) s. 185-192
Szlachta polska na Ukrainie w latach 1569-1648 : kilka uwag na marginesie książki Henryka Litwina Zbigniew Anusik Henryk Litwin (aut. dzieła rec.) s. 231-250
"Chwała Północy: Rzeczpospolita w europejskiej polityce Stolicy Apostolskiej w pierwszej połowie XVII wieku (1599–1648)", Henryk Litwin, Lublin 2013 : [recenzja] Mariusz Robert Drozdowski Henryk Litwin (aut. dzieła rec.) s. 287-291
Magnateria polska 1454-1648 : kształtowanie się stanu Henryk Litwin s. 451-470