Znaleziono 27 artykułów

Iwona Lorenc

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Parergon Jacques Derrida Iwona Lorenc (tłum.) Arkadiusz Rączka (tłum.) s. 5-19
Wprowadzenie Iwona Lorenc s. 5-7
Wprowadzenie do dyskusji panelowej na temat najnowszych tendencji w estetyce Iwona Lorenc s. 5-8
Wstęp : granice słowa i obrazu w myśli Lyotarda i Lévinasa Iwona Lorenc s. 9
Sztuka jako kategoria filozofii pokoju Iwona Lorenc s. 11-19
Między episteme a doksa Iwona Lorenc s. 12-21
Estetyczne versus etyczne : miejsca możliwych spotkań Lévinasa i Lyotarda Iwona Lorenc s. 15-25
Logos estetyczny : Merleau-Ponty'ego ejdetyka języka sztuki Iwona Lorenc s. 30-50
Filozofia jako sztuka : mit estetyczności we współczesnej filozofii Iwona Lorenc s. 38-44
Miejsce sztuki w projekcie ontologicznym późnego Merleau-Ponty'ego Iwona Lorenc s. 39-51
O estetyce relacjonalnej Iwona Lorenc s. 41-44
Zamknięcie czy rozproszenie? : "trzecia krytyka" a kres filozofii przedstawienia Iwona Lorenc s. 41-53
Lexis i logos : (na marginesie "Przyszłości filozofii" E. Souriau) Iwona Lorenc s. 43-49
O możliwości słabej ontologii : od Baudrillarda do Vattima Iwona Lorenc s. 56-61
Filozofia sztuki wobec problemów ontologii sensu Iwona Lorenc s. 64-88
Estetyka obecności fenomenalnej jako hermeneutyka faktyczności Iwona Lorenc s. 74-86
Filozoficzny charakter współczesnej estetyki Iwona Lorenc s. 86-94
Gry językowe a "inne" przedstawienia w koncepcji Lyotarda Iwona Lorenc s. 104-114
Kartezjusz a poezja Branko Aleksić Iwona Lorenc (tłum.) s. 123-133
Konferencja "Ontologia sztuk. Sztuka ontologii" : o znaczeniu tytułu : kilka uwag wprowadzających Iwona Lorenc s. 162-165
Horyzont niepomyślanego Zofia Król Iwona Lorenc (aut. dzieła rec.) Jacek Migasiński (aut. dzieła rec.) s. 178-181
U źródeł estetyki Iwona Lorenc Mirosław Żelazny (aut. dzieła rec.) s. 220-222
Filozofia filozofii sztuki Stanisław Pazura Iwona Lorenc (aut. dzieła rec.) s. 227-230
Estetyka w praktyce : o XIII Międzynarodowym Kongresie Estetyki Iwona Lorenc s. 243-245
Czy kres mitu estetyczności? Alicja Kuczyńska Iwona Lorenc (aut. dzieła rec.) s. 255-258
Le versus esthétique-éthique : les lieux de rencontre possibles entre Lévinas et Lyotard Iwona Lorenc s. 274-279
Filozoficzna wizja postmoderny, postmodernistyczna wizja filozofii Iwona Lorenc Anna Zeidler-Janiszewska (aut. dzieła rec.) s. 281-285