Znaleziono 10 artykułów

Mirosław Żelazny

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kant i Polska = Kant and Poland Mirosław Żelazny s. 27-43
    Zacytuj
  • Udostępnij
Pojęcie znaku egzystencji i szyfru transcendencji w filozofii Jaspersa : (próba komentarza) = The Notion of the Sign and the Cipher of Transcendence in the Philosophy of Jaspers : (a Tentative Commentary) Mirosław Żelazny s. 51-60
Koncepcja nihilizmu w późnych poglądach Nietzschego Mirosław Żelazny s. 125-138
Komentarz do tekstu Andrzeja M. Kaniowskiego pt. "Filozofia praktyczna Immanuela Kanta - jej siła i słabości Mirosław Żelazny s. 148-149
Metafizyka muzyki w filozofii Schopenhauera Mirosław Żelazny s. 157-167
U źródeł estetyki Iwona Lorenc Mirosław Żelazny (aut. dzieła rec.) s. 220-222
Wolność w filozofii Kanta Seweryn Blandzi Mirosław Żelazny (aut. dzieła rec.) s. 243-249
Wagner jako filozof sztuki Mirosław Żelazny s. 259-267
Schody do nieba : filozofia jako umiłowanie miłości Mieczysław Jagłowski Mirosław Żelazny (aut. dzieła rec.) s. 341-345
    Zacytuj
  • Udostępnij
Zrozumieć Nietzschego Andrzej Kucner Mirosław Żelazny (aut. dzieła rec.) s. 361-368
    Zacytuj
  • Udostępnij