Znaleziono 5 artykułów

Michał Mękarski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji Michał Mękarski Marcin Poprawski s. 7-8
Stan badań nad uczestnictwem osób starszych w kulturze Michał Mękarski s. 35-51
Kreatywny i kulturalno-społeczny potencjał seniorów : wnioski i rekomendacje z ogólnopolskiego projektu badawczego "Po co seniorom kultura?" Alicja Gojlik Przemysław Kieliszewski Michał Mękarski Marcin Poprawski s. 91-112
(Nie)widzialny przedmiot – okulary : antropologia przedmiotu Michał Mękarski s. 125-137
Jak nas widzą? Jak widzimy siebie? Aktywni seniorzy o sobie i swoim wizerunku Michał Mękarski s. 131-148