Znaleziono 4 artykuły

Marcin Poprawski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji Michał Mękarski Marcin Poprawski s. 7-8
Instytucje publiczne i dyplomacja kulturalna : potencjały i wyzwania Przemysław Kieliszewski Marcin Poprawski s. 19-32
Kreatywny i kulturalno-społeczny potencjał seniorów : wnioski i rekomendacje z ogólnopolskiego projektu badawczego "Po co seniorom kultura?" Alicja Gojlik Przemysław Kieliszewski Michał Mękarski Marcin Poprawski s. 91-112
Międzypokoleniowa transmisja wartości w społeczności lokalnej : nowe perspektywy dla miejskich polityk kulturalnych Marcin Poprawski s. 179-195