Znaleziono 4 artykuły

Andrzej Maćkowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przygotowanie do bierzmowania w oparciu o paradygmat katechumenalny Andrzej Maćkowski s. 79-97
Przywilej Pawłowy w obowiązującym ustawodawstwie Kościoła Katolickiego Andrzej Maćkowski s. 117-137
Specyfika przygotowania do chrztu dorosłych w świetle unormowań prawnych Kościoła łacińskiego Andrzej Maćkowski s. 119-146
"La potestà della Chiesa sui matrimoni di non battezzati sulla base del processo della codificazione del CIC 1917", Andrzej Maćkowski, Sedinium 2003 : [recenzja] Henryk Stawniak Andrzej Maćkowski (aut. dzieła rec.) s. 257-261