Znaleziono 3 artykuły

Justyna Maczuga

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Polskie czasopisma medyczne a wykorzystanie technologii informacyjnych Justyna Maczuga Jolanta Przyłuska Anna Radomska s. 430-440
Wskaźniki bibliometryczne w ocenie aktywności publikacyjnej pracowników naukowych Justyna Maczuga Jolanta Przyłuska s. 516-520
Wykorzystanie bazy Web of Science do analizy bibliometrycznej publikacji pracowników Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi Justyna Maczuga Jolanta Przyłuska s. 520-528